font-awesome-load
material-design-icons-load
Porträtierte
Objekte
Suchergebnisse:

Hoffmann, E. T. A.

Hoffmann, E. T. A. (Dt. Dichter der Romantik)

Österreichische Nationalbibliothek; Bilddatei: onB7670709

Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv und Grafiksammlung, Porträtsammlung, Inventar-Nr. PORT_00090087_01

Permalink: https://www.portraitindex.de/documents/obj/oai:baa.onb.at:7670709